Optika trapa

Popravke.Održavanje.Servisi.Od 2000-te sa Vama.

BRZI SERVIS

michelin sertifikovani centar

Oznaka kvaliteta garantuje da će se osoblje servisa prema Vašem vozilu ophoditi u skladu sa NAJVIŠIM PROFESIONALNIM STANDARDIMA.

Optika trapa

Podešenost trapa je neophodna kako zbog vaše sigurnosti, udobnosti vožnje, tako i zbog trajnosti pneumatika. Podešavanjem trapa na optimalne predviđene fabričke mere, postiže se stabilnost vozila i racionalna potrošnja guma kao i goriva.

Centriranje trapa se preporučuje nakon bilo kakvih radova na trapu kao što su: zamena opruga, amortizera, spona, oscilirajućih ramena, letve volana itd.

Optika trapa podrazumeva laserska reglaža trapa, koja je u stvari trodimenzionalno centriranje. Proveru vrši savremena, 3D kamera koja snima i beleži raspon, nagib i zatur točka. Ta tri elementa se istovremeno podešavaju i jednako su bitna za bezbednost, a utiču i na potrošnju goriva.

 

Usluge obuhvataju:

 

Pregled vozila i proveru da li u trapu ima „lufta“. Ukoliko postoji, mora da se sanira, ako ga nema, reglaža se nesmetano obavlja.

Preuzeti podaci sa vozila se unose u poseban kompjuterski program koji ih upoređuje sa fabrički zadatim parametrima, definisanim za svako vozilo.
Skeniranje točkova, merenje uglova točkova i pozicija upravljača. Podešavanje i postavljanje volana u pravilan položaj.

+381 21 63 95 111

Novosadski put 168 21000 Novi Sad

Preporuka je da se trap centrira najmanje jednom godišnje odnosno na 10.000 km ili pri zameni novih guma. Kontrolu treba raditi na 5000 km. Potrebno je i izvršiti pregled trapa i otkloniti eventualne kvarove pre centriranja.

Veoma je važno osigurati da se gume ravnomerno troše. Centriran trap podrazumeva manje habanje svih komponenti upravljanja i vešanja. Vozilo koje nije poravnato po specifikaciji koju proizvođač preporučuje, dešava se da vuče i zanosi u različitim pravcima, što svakako utiče na bezbednost same vožnje. Nepravilna centriran trap stvara prekomerno trenje na površini puta što dovodi do neravnomernog habanja pneumatika i utiče na samu potrošnju goriva.

Kompletan Servis i Auto Shop

Garantovano zadovoljni

Zovite nas još danas!

+381 21 63 95 111

ili